Home

Overheid

Rijksoverheid, verzelfstandigde instellingen, lagere overheden.

Zorg

Ziekenhuizen, revalidatiecentra, ouderen-, gehandicapten-, GGZ- en jeugdzorg.

Vastgoed

Property management, asset management, verhuur, nieuwbouw en (her)ontwikkeling.  

Strategie

Bedrijfsvoering

Uitvoering

M et onze associés vormen wij een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals bestaande uit managers, coaches, consultants en trainers. Afhankelijk van de situatie opereren wij als individu of als groep. Onze kennis en ervaring in de zorg, de overheid en vastgoed beschouwen wij als vanzelfsprekend en is voor ons op zich geen onderscheidend kenmerk. De wijze waarop wij deze middels onze dienstverlening in de praktijk brengen des te meer.
MEER OVER STAGE V
W ij selecteren voor u professionele interim managers, consultants, coaches en trainers die, op basis van kennis en ervaring maar ook op grond van houding en gedrag, passen bij uw organisatie. Samen met u bewaken wij periodiek en met grote zorgvuldigheid de kwaliteit van de uitvoering en de beoogde resultaten. Gedurende de opdracht wordt de professional vanuit Stage V ondersteund door een schaduwmanager. Onze visie is dat een individu, hoe goed dan ook, nooit het resultaat van een groep kan evenaren die kernwaarden en een gezamenlijke ambitie met elkaar deelt. Op grond daarvan zijn al onze professionals geselecteerd op onze kernwaarden respect, eenvoud, delen en durf. Dit stelt ons in staat om u op een bijzondere wijze te kunnen ondersteunen bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en uitvoering. MEER OVER ONZE DIENSTEN
Interim managers: 100%
Consultants: 100%
Coaches: 100%
Trainers: 100%